Ponúkame riešenia pre

· projektantov
· energetikov
· správcov a majiteľov budov
· stavebné a montážne firmy


v oblasti
· potrubných systémov
· zdrojov tepla
· technických zariadení budov


Trenčianska 57, 821 09 Bratislava 2
Tel / fax : 02 / 5341 8124, 5341 2366
Mobil : 0903 635 188
<
rkg@rkg.sk